Politika zasebnosti
Varovanje osebnih podatkov
Spoštujemo vašo zasebnost, zato se v Mars Venus d. o. o. zavezujemo, da bomo vse osebne podatke skrbno hranili in vestno ravnali z njimi. Uporabljali jih bomo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke, ter jih brez privolitve oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bomo posredovali, prodali ali zamenjali s tretjimi osebami.
Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja Mars Venus d. o. o.