Coaching veščine za vodje

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Coaching veščine za vodje   /   Prijava
×

Coaching veščine za vodje   /   Vsebina

 1. O coachingu
 2. Kaj je coaching

  Načela coachinga

  Vrste coachinga

  Kaj je zavedanje in kako ga razvijati

  Odgovornost – temelj coachinga

  Coaching proces

 3. Model GROW
 4. Kako razporediti coaching: model GROW

  Igra v nas – The inner game

  Načela učenja

  GOAL (cilj) – REALITY (stanje) – OPTIONS/OBSTACLES (opcije/ovire) – WAY (pot)

 5. Vprašanja – orodje coacha
 6. Postavljanje pravih vprašanj

  Postavljanje napačnih vprašanj

  Kiplingova vprašanja

  Tehnika lijaka

  Neprimerna vprašanja

 7. Povratne informacije in ocenjevanje
 8. Preseganje odpora

  Pohvala v 5-ih korakih

  Podajanje negativnih povratnih informacij

  Prepletanje pozitivnega in negativnega

 9. Kako motivirati
 10. Šest temeljnih potreb človeka

  Izbira dveh ključnih potreb

  Kako se učimo

Info
 • Coaching postaja vse bolj ena tistih veščin, brez katerih vodja ne more več delovati skladno z zahtevami in pričakovanji časa.
 • Dnevi zgolj neposrednih ukazov so že davno minili. Navdihovanje in pomoč zaposlenim pri odkrivanju njihovih sposobnosti, odkrivanju moči in razvijanju odgovornosti so sestavni del nove paradigme vodenja. To je razlog, zakaj se vsako uspešno podjetje zdaj zanima za formalne in neformalne oblike coachinga, in jih tudi izvaja.
 • Coaching je metoda usmerjanja, navdihovanja in motiviranja ljudi pri doseganju njihovih ciljev.
 • Tečaj vsebuje ključne teme, od sodobnih načel coachinga, vključno s trenersko miselnostjo in strategijo, prek aktivnih tehnik spraševanja in poslušanja, strukturiranja pogovorov, modela GROW, do učinkovitega podajanja povratnih informacij.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Spreminjanje vedenja ljudi z razlaganjem, kako naj se vedejo, ni učinkovito. Novo vedenje jim je treba pokazati in sam biti za zgled.”

– BarbraRudmann

Cilji

Spoznamo coaching od blizu in ga prepoznamo kot ključno metodo za razvijanje človeških potencialov.


Naučimo se temeljnih veščin coachinga (prepoznavanje in postavljanje ciljev, spraševanje, poslušanje …) in njihove rabe po modelu GROW.

Metode dela

Uporabljamo interaktivne vaje, učinkovite scenarije in študije primerov. Skozi igro vlog se udeleženci znajdejo v vlogah coacha, klienta in opazovalca.


Ob zaključku izdelamo individualni akcijski načrt za uporabo novih veščin.

Dogodki