Čustvena inteligenca in ugotovitve nevroznanosti – Tri v vrsto za vodje

30. 6., 1. 7. in 7. 7. 2020

Ljubljana

Od 10.00 do 14.30

10-14 udeležencev

240 € + DDV za en modul
390 € + DDV za dva modula
480 € + DDV za »TRI V VRSTO« +
DARILO – 60-minutni coaching

Povpraševanje Vsebina
×

Čustvena inteligenca in ugotovitve nevroznanosti – Tri v vrsto za vodje   /   Prijava


Davčni zavezenec

×

Čustvena inteligenca in ugotovitve nevroznanosti – Tri v vrsto za vodje   /   Vsebina

 1. 1. modul - Možgani in ugotovitve nevroznanosti; 30. 6. 2020
 2. Razumevanje delovanja možganov v povezavi z vodenjem

  Komunikacija med pomembnimi možganskimi centri

  Možgani procesirajo čustva – potovanje čustev

  Odzivi telesa

  Čustvena inteligenca EI

  Kako najti moč za spremembo načinov vodenja

  Uporabne vaje, tudi za domov: prelisičimo možgane

 3. 2. modul – Komunikacija uspešnega vodje; 1. 7. 2020
 4. Moj JAZ in Tvoj JAZ v odnosu

  Vzpostavimo učinkovite interakcije

  Dvignimo svoje zavedanje s pomočjo poslušanja

  Asertivni model komuniciranja

  Empatični model komuniciranja

  Praktični primeri iz (vaše) prakse

  Uporabne vaje, tudi za domov: povratna informacija, kritika, zahteva, pohvala…

 5. 3. modul – Motiviram sebe in druge; 7. 7. 2020
 6. 7 motivacijskih vrednostnih sistemov

  Poganjajo nas odnosi, dosežki, sistem in skladnost

  6 temeljnih človeških potreb

  Prepoznati potrebe in želje drugih

  Ravnajmo z ljudmi glede na njihove potrebe

  Uporabne vaje, tudi za domov: moj motivacijski vrednostni sistem, delo s sodelavci

Info
 • 3 aktivne delavnice za razvijanje uporabnih veščin vodenja. Namenjene so vsem, ki tako ali drugače vodite (poklicno, v društvu, ipd.).
 • Ni več skrivnost, da sta telo in um tesno povezana. Kar se dogaja v naši glavi, možganih in mislih, močno vpliva na naše vedenje, izkušnje in življenje nasploh. Torej tudi na vodenje in ravnanje z ljudmi.
 • Koktajl misli ustvari občutke – dobre ali slabe. Nevroznanost nam s svojimi dognanji ponuja konkretne odgovore, ki so tudi antropološko podprti.
 • Dejstvo je, da se med seboj ločimo po različnih “odmerkih” čustvene inteligence, inteligenčnega kvocienta in osebnosti. Ti trije dejavniki so stebri našega razmišljanja, sprejemanja odločitev in delovanja.
 • Čustvena inteligentnost (EI) je za uspešnost posameznika pogosto bolj pomembna kot kognitivna inteligentnost (IQ). Še posebej pri upravljanju s človeškimi potenciali.
 • Delavnice so vsaka zase zaključen modul z novimi uporabnimi informacijami in praktičnimi vajami. Vsebinsko se smiselno povezujejo in sestavljajo celoto. Priporočamo obisk vseh treh.
 • Izvajalca/trenerja: Jasna Štamcar in Alex Gregorič
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo s strokovnimi gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke in prigrizke med odmori je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Program lahko naročite tudi za vašo skupino.
 • Poskrbeli smo za varno izvedbo, skladno s priporočili NIJZ.

“Čustva so človeštvo naučila razmišljati.”

– Luc de Vauvenargues

Cilji

Razumeti svoje notranje odzive in čustveno stanje, se soočiti z njimi ter izbrati konstruktiven odziv.


Predstavimo asertivni in empatični model komuniciranja. Uporabna sta za komunikacijo v zahtevnejših situacijah. Kaj pa pohvala? Kdaj jo je nujno izreči.


Motivirajo nas različne notranje in zunanje spodbude. Naučimo se razumeti, prepoznati in uporabiti ljudem prilagojene motivacijske vzvode.


Razvijamo sposobnost vživljanja v druge, razumevanja vzajemnega vplivanja, predvsem pa konstruktivne rabe komunikacije za doseganje boljših rezultatov in gradnjo uspešnih odnosov.

Metode dela

Moduli so vsak zase zaključena celota. Vsebinsko in praktično so povezani, zato se je smiselno udeležiti vseh treh.


Aktivno vključevanje, naloge, odpiranje konkretnih primerov iz vsakdanjega (delovnega) okolja, vaje in razprave so sestavni del treninga.

Dogodki