Čustvena inteligenca

Po dogovoru

Mars Venus učilnica, Gerbičeva 110, Ljubljana

Od 10.00 do 15.00

Po meri skupine

Prijava Vsebina
×

Čustvena inteligenca   /   Prijava
×

Čustvena inteligenca   /   Vsebina

 1. Uvod v čustveno inteligenco
 2. Kaj je čustvena inteligentnost (EI)

  Okvir čustvene inteligence

  Kompetence čustvene inteligence

 3. Samozavedanje
 4. Kako dojemamo svet

  Kaj so čustva in zakaj smo »čustveni«

  Kako je, ko nas »preplavijo« čustva

  Možgani procesirajo čustva

   

 5. Samoobvladovanje
 6. Nadziranje, regulacija, obvladovanje sebe

  Izkoristimo moč pozitivne misli

  Učinkovito upravljanje z negativnimi čustvi

  Kako nadzirati skrbi

 7. Motivacija in samomotivacija
 8. Kaj je motivacija in kako motivirati sebe

  Moč notranjega dialoga

  Motiviranje in spodbujanje drugih

 9. Empatija - sočutenje
 10. Vživljanje kot osnova dobrega odnosa

  Empatični model komuniciranja

  Zunanja znamenja empatične komunikacije

Info
 • Čustvena inteligentnost (EI) je uveljavljen izraz za nabor osebnih sposobnosti razumevanja sebe in drugih, empatičnosti, komunikacijskih spretnosti itn.
 • Ugotovili so, da je za uspešnost posameznika pogosto bolj pomembna kot kognitivna inteligentnost (IQ).
 • Čustveno inteligenten človek razvija tako osebne kot socialne kompetence. Najlažje in najhitreje jih spoznamo organizirano, na tečaju.
 • Skupaj bomo spoznali, kako pomembni so samozavedanje, samonadzor in motivacija. Najprej moramo spoznati, razumeti in znati upravljati sebe.
 • Sledijo znanja o kakovostnem vodenju interakcij in odnosov z drugimi. Učinkovito sporazumevanje, vplivanje, motiviranje ipd. so ključni za plodne in predvsem produktivne odnose.
 • Ta trening je odlična osnova za uvod v vse bolj poglobljene oblike usvajanja veščin učinkovitega sporazumevanja in so-delovanja.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Program lahko naročite tudi za vašo skupino.
 • Za zaprte skupine se cena oblikuje glede na povpraševanje.

“Genij, ki je lenuh po naravi ali vase zaprt, morda pozna vse odgovore, toda to znanje je nično, če ga nikomur ne preda ali nikomur ne vzbudi zanimanja zanj!”

– Daniel Goleman

Cilji

Spoznamo, zakaj moramo opazovati sebe, svoja občutja in dejanja, oziroma njihove posledice. Naučimo se prepoznati, kako vplivajo na naše delovanje.


Razvijamo sposobnost vživljanja v druge, razumevanja vzajemnega vplivanja, predvsem pa konstruktivne rabe komunikacije za doseganje boljših rezultatov in gradnjo uspešnih odnosov.

Metode dela

Aktivno vključevanje udeležencev, naloge, odpiranje konkretnih primerov iz vsakdanjega (delovnega) okolja, vaje in razprave so sestavni del treninga.


Vsebino spoznamo teoretično in praktično. Z individualnimi in skupinskimi vajami pomagamo dvigniti učno zanimanje in aktivirati za delovanje.

Dogodki