Čustvena inteligenca

Program lahko naročite za vašo skupino.

Mars Venus učilnica, Gerbičeva 110, Ljubljana

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Povpraševanje Vsebina
×

Čustvena inteligenca   /   Prijava


Davčni zavezenec

×

Čustvena inteligenca   /   Vsebina

 1. Uvod v čustveno inteligenco
 2. Kaj je čustvena inteligentnost (EI)

  Okvir čustvene inteligence

  Kompetence čustvene inteligence

 3. Samo-zavedanje
 4. Kaj so čustva in zakaj smo »čustveni«

  Kako je, ko nas »preplavijo« čustva

  Možgani procesirajo čustva

  Kako dojemamo svet

 5. Samo-obvladovanje
 6. Nadziranje, regulacija, obvladovanje sebe

  Izkoristimo moč pozitivne misli

  Učinkovito upravljanje z negativnimi čustvi

  Kako nadzirati skrbi

 7. Samo-motivacija
 8. Kako motivirati sebe

  Izognimo se apatiji

  Razvijanje kreativnosti

 9. Empatija - sočutenje
 10. Vživljanje kot osnova dobrega odnosa

  Empatični model komuniciranja

  Zunanja znamenja empatične komunikacije

 11. Družbeno zavedanje
 12. Vzpostavimo učinkovite interakcije

  Kako poslušati na pozitiven način

  »Negativni tipi poslušanja«

  Dvignimo svoje zavedanje s pomočjo poslušanja

 13. Upravljanje z odnosi
 14. 6 temeljnih človeških potreb

  Kako pripoznati potrebe in želje drugih

  Ravnajmo z ljudmi glede na njihove potrebe

Info
 • Čustvena inteligentnost (EI) je uveljavljen izraz za nabor osebnih sposobnosti razumevanja sebe in drugih, empatičnosti, komunikacijskih spretnosti itn.
 • Ugotovili so, da je za uspešnost posameznika pogosto bolj pomembna kot kognitivna inteligentnost (IQ).
 • Čustveno inteligenten človek razvija tako osebne kot socialne kompetence. Najlažje in najhitreje jih spoznamo organizirano, na tečaju.
 • Skupaj bomo spoznali, kako pomembni so samozavedanje, samonadzor in motivacija. Najprej moramo spoznati, razumeti in znati upravljati sebe.
 • Sledijo znanja o kakovostnem vodenju interakcij in odnosov z drugimi. Učinkovito sporazumevanje, vplivanje, motiviranje ipd. so ključni za plodne in predvsem produktivne odnose.
 • Ta trening je odlična osnova za uvod v vse bolj poglobljene oblike usvajanja veščin učinkovitega sporazumevanja in so-delovanja.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Genij, ki je lenuh po naravi ali vase zaprt, morda pozna vse odgovore, toda to znanje je ničelno, če ga nikomur ne proda ali nikomur ne vzbudi zanimanja zanj!”

– Daniel Goleman

Cilji

Spoznamo, zakaj moramo opazovati sebe, svoja občutja in dejanja, oziroma njihove posledice. Naučimo se prepoznati, kako vplivajo na naše delovanje.


Razvijamo sposobnost vživljanja v druge, razumevanja vzajemnega vplivanja, predvsem pa konstruktivne rabe komunikacije za doseganje boljših rezultatov in gradnjo uspešnih odnosov.

Metode dela

Aktivno vključevanje udeležencev, naloge, odpiranje konkretnih primerov iz vsakdanjega (delovnega) okolja, vaje in razprave so sestavni del treninga.


Vsebino spoznamo teoretično in praktično. Z individualnimi in skupinskimi vajami pomagamo dvigniti učno zanimanje in aktivirati za delovanje.

Dogodki