Kratko in jedrnato o bontonu

Datum in cena po dogovoru

Na izbrani lokaciji

3 ure - 180 minut

Primerno tudi za večje skupine

Ceno oblikujemo glede na velikost skupine, lokacijo izvedbe in naravo dogodka.

Prijava Vsebina
×

Kratko in jedrnato o bontonu   /   Prijava
×

Kratko in jedrnato o bontonu   /   Vsebina

 1. Poslovni bonton je živ
 2. Zimzelena priporočila bontona

  Pozdravljanje, naslavljanje in rokovanje

 3. Jezik ima posebno mesto
 4. Slovenski, tuji jeziki in bonton

  Posebni izrazi in čarobne besede

 5. Prednost, vrstni red …
 6. Kako vemo, kdo je prvi

  Ženska v poslovnem svetu

 7. Bonton rabe sodobnih tehnologij
 8. Virtualni svet in e-bonton (netiketa)

  Pravilna raba telefona in e-pošte

Info
 • Bonton je vedno živ in prilagojen času, v katerem trenutno živimo. Prilagojen je tudi krajem in kulturi njihovih prebivalcev.
 • Z razvojem novih tehnologij nastajajo tudi nova priporočila bontona, npr. e-bonton ali netiketa (net + ettiquete), pa bonton rabe mobilnih telefonov, itn.
 • Saj veste, da gre pri bontonu vedno zgolj za priporočila? Z njimi nam je pač lažje, ko vemo kako se vesti v različnih situacijah in okoljih.
 • Kratko izobraževanje vam na slikovit način približa vse, kar morate nujno poznati v zvezi s sodobnim poslovnim bontonom.
Dodatne informacije

 • Pripravimo uporabne izročke za udeležence.
 • Ob izvedbi v naši učilnici lahko poskrbimo tudi za napitke in prigrizke.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.

“Vsi smo dovzetni za komplimente.”

– Abraham Lincoln

Cilji

Spoznate novosti bontona, predvsem tiste, povezane s sodobnimi tehnologijami.


Obnovimo najpomembnejša »klasična« priporočila poslovnega bontona.

Metode dela

Atraktivno predavanje začinimo z demonstracijo. S projekcijo podpremo svoja sporočila.


Zaključni del je namenjen vprašanjem in konkretnim nasvetom.

Dogodki