Mars in Venera na delovnem mestu

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Mars in Venera na delovnem mestu   /   Prijava
×

Mars in Venera na delovnem mestu   /   Vsebina

 1. So res moški z Marsa in ženske z Venere?
 2. Mars in Venera kot prispodoba za razlike med spoloma

  Kaj pravijo o razlikah strokovnjaki

  Zakaj je dobro pripoznati, razumeti in sprejeti različnost

 3. Sile v ravnovesju
 4. Marsovske – »moške« in Venerjanske – »ženske« značilnosti

  Biološke, sociološke in kulturne spolno pogojene razlike

  Jin-Jang, dve sili v ravnovesju

 5. Razlike na delu
 6. Zakaj si moški ne zapomnijo, ženske pa nikoli ne pozabijo

  Umikanje po moško in po žensko

  Stres po moško in žensko

  Kako pridobivajo zasluge moški in kako ženske

 7. Kako konstruktivno uporabiti razlike
 8. Koristni nasveti za moške in ženske

  Drugačni pristopi enih in drugih k istim nalogam

  Praktičen primer učinkovito vodenega pogovora

  O vlogah/odgovornostih enih in drugih

Info
 • O razlikah med spoloma se najpogosteje govori v luči večje enakopravnosti, izenačevanja pravic, spoštovanja (predvsem žensk) ipd. Vendar enakopravnost in enakovrednost nista enakost, zato jih ne gre zamenjevati.
 • Razlike med spoloma obstajajo, tiste naravne, biološke, predvsem pa socialne in kulturne. Ko jih uporabimo na konstruktiven način, dobimo vedno boljše rezultate.
 • Znana je prispodoba, da so moški z Marsa, ženske pa z Venere. Danes vemo kako upoštevati dejstvo, da obstajata dva modela delovanja in komuniciranja – “marsovski” in “venerjanski”, ki nikakor nista »moški« in »ženski«.
 • Delavnica je prežeta s praktičnimi nasveti za vsakdanja vprašanja in situacije iz delovnega okolja. Sestavljena je iz teorije in praktičnih vaj.
 • Program delavnice vam zagotavlja orodja, s katerimi boste izboljšali komunikacijo in obogatili odnose v kolektivu. Na dolgi rok bodo boljši tudi rezultati podjetja.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke in prigrizke med odmori je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Ob večjem spoštovanju ženskih vrednot se lahko moški naučijo delati manj in vseeno dosegati več.”

– John Gray

Cilji

Spoznamo dva osnovna modela delovanja in komuniciranja – »marsovski« in »venerjanski«.


Ugotovimo, s katerim modelom delovanja se bolj poistovetimo.


Naučimo se konstruktivno uporabiti razlike, prilagoditi svoje delovanje in komunikacijo.

Metode dela

Na delavnici se enakomerno izmenjujejo teorija in praktični primeri.


Vaje v parih in skupinah, diskusija in povezovanje s primeri iz vsakdanjega delovnega okolja odprejo nov pogled na učinkovito komunikacijo in sodelovanje med spoloma.

Dogodki