Napredna komunikacija

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Napredna komunikacija   /   Prijava
×

Napredna komunikacija   /   Vsebina

 1. Zgodbe razlagajo našo realnost
 2. Kako zaznavamo in dojemamo svet

  Z zgodbami si razlagamo dogajanje okoli nas

  Vpliv naših predstav na našo komunikacijo in vedenje

  Kako jih uporabiti za konstruktivne spremembe

 3. V ozadju vsakega stika z drugimi je »JAZ«
 4. Kaj se zgodi, ko se moj »JAZ« sreča z drugim »JAZ«?

  Konstruktivna, odrasla interakcija z drugimi

  Osebna naravnanost – osnova za učinkovito sporazumevanje

  Kako se usmeriti »k rešitvi«, namesto »stran od problema«?

 5. Namere in krivda
 6. Namere v ozadju in napačne interpretacije namer

  Vpliv namer in kako se pravilno odzvati

  Zvračanje krivde na druge, ko ne gre kot smo si zamislili

  Kako prevzeti odgovornost za rezultat

 7. Težavni pogovori
 8. Kako nadzirati in izražati (negativna) čustva

  Najboljši način za izražanje svojega nezadovoljstva

  Štiristopenjski način vodenja težavnih pogovorov

 9. Psihološke igrice
 10. Kako se ljudje zataknejo in ne popustijo

  Prekinjanje negativnih igric

  Kako uporabiti »dramski trikotnik«

Info
 • Ta trening je nadgradnja treninga Učinkovita komunikacija. Širi in poglablja znanja in zavedanje o tem zakaj se pogosto ne (spo)razumemo.
 • Za razumevanje, zakaj različni pogledi in stališča pogosto privedejo do nesporazumov ali celo konfliktov, moramo najprej spoznati, kako do razlik pride, kako sploh dojemamo svet, kako si ga razlagamo.
 • Prav tako pomembno je sprejeti, da gre pri komunikaciji za več kot golo izmenjavo besed. Sporočamo tudi s svojo podobo, glasom, govorico telesa, še posebej pa s svojo notranjo naravnanostjo, s svojo življenjsko energijo.
 • Šele takrat, ko je naša komunikacija povsem skladna na vseh ravneh, postane učinkovita, povezovalna in zadovoljujoča za vse vključene.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke, pisalo.
 • Pri nas lačni in žejni ne boste – za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Če lahko nekdo nekaj naredi, potem se lahko vsak nauči storiti isto.”

– Predpostavka NLP

Cilji

Naučimo se upoštevati različne poglede na isto stvar in razumeti, da ima vsak človek svoj način krojenja komunikacijske zgodbe.


Spoznamo, kako prepoznati prave namere sogovornikov, obvladati svoja čustva in prevzeti odgovornost za svoj prispevek v sporazumevanju.


Usvojimo načine vodenja težavnejših pogovorov in obvladovanja psiholoških igric.

Metode dela

Aktivni trening s skupinskimi in vajami v parih je zasnovan za dinamično vključevanje udeležencev.


Odprta razprava in študije primerov se dotikajo konkretnih situacij s katerimi se udeleženci lahko srečajo poklicno ali zasebno.

Dogodki