Organizacija časa

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Organizacija časa   /   Prijava
×

Organizacija časa   /   Vsebina

 1. Kako preudarno gospodariti s časom
 2. Kako si organizirate svoj čas

  Ravnovesje med delovnim, družinskim in osebnim življenjem. 

  Kateri so vaši individualni tatovi časa in kako jih ujamete

  Razporejanje delovnih nalog glede na intenzivnost in učinke motenj med delovnim časom

 3. Določanje delovnih ciljev in aktivnosti
 4. Kako si postavimo življenjske in poklicne cilje

  Določanje aktivnosti za doseganje ciljev

  Postavljanje prioritet (A-B-C analiza in Paretovo načelo)

  Dva pristopa – od-dna-k-vrhu in od-vrha-k-dnu

 5. Načrtovanje časa
 6. Upoštevajte svoj bioritem in dinamiko motilcev

  3 zlata pravila načrtovanja časa

  Izdelava individualnega dnevnega načrta izrabe časa

 7. Premagovanje stresa na delovnem mestu
 8. Hitra umiritev v napetih situacijah (točka miru, vizualizacija, dihanje)

  Vaje na delovnem mestu

  Oblikovanje strategije premagovanja stresa

Info
 • Ste preobremenjeni? Imate premalo časa? V poslovnem okolju in tudi drugače pogosto slišimo tovrstne pripombe.
 • Na delavnici se posvetimo učinkoviti izrabi časa. Raziščemo kako upravljati s prekinitvami, odlašanjem, določanjem prioritet in višanjem produktivnosti.
 • Govorili bomo o praktični uporabi metode »časovne tarče« za upravljanje s časom.
 • Upravljanje z rezultati, ki je ključno pri upravljanju s časom, bomo približali vsem udeležencem.
 • Pregledali bomo ključne elemente časovne učinkovitosti in poiskali načine za uporabo na konkretnih primerih. Povedali bomo več o sistemu za »multi-tasking«.
 • Določili bomo sistem postavljanja prednosti-prioritet, in ga umestili v sistem upravljanja s časom.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Nimamo časa, da bi si vzeli čas.”

– Eugene Ionesco

Cilji

Ugotavljanje individualnih tatov časa in oblikovanje osebnih strategij za njihovo zmanjšanje


Povečanje delovne učinkovitosti in zmanjšanje stresa na delovnem mestu.

Metode dela

Praktične vaje in delo z orodji, ki jih udeleženci že uporabljajo v svojem delovnem okolju.


Univerzalen program, ki ga priporočamo zaposlenim vseh profilov na različnih ravneh.

Dogodki