Telefonska komunikacija

17. julij 2018

Mars Venus učilnica, Gerbičeva 110, Ljubljana

1 dan, od 9.00 do 15.30

Do 12 udeležencev

210 € + DDV na osebo

190 € + DDV na osebo za več

Povpraševanje Vsebina
×

Telefonska komunikacija   /   Prijava


Davčni zavezenec

×

Telefonska komunikacija   /   Vsebina

 1. Posebnosti telefonske komunikacije
 2. Kako in zakaj je drugačna

  Raba telefona navzven in interno

 3. Telefon in bonton
 4. Olika v telefonski komunikaciji

  Uporaba čarobnih besed

  Pozdravljanje in predstavljane

  Naslavljanje in nazivi po telefonu

 5. Profesionalna telefonska komunikacija
 6. Hitrost odziva

  Pristop pri dohodnih klicih

  Pristop pri odhodnih klicih

  Prevezovanje/posredovanje telefonskih klicev

 7. Moč komunikacije
 8. Naučimo se postati dobri poslušalci, da bi bolje slišali in razumeli

  Razvijanje sposobnosti empatije

  Konstruktivno sporočanje

  Kaj pridobimo z zastavljanjem vprašanj

  Suverenost, navdušenje, zaupanje in pozitivno izražanje

 9. Kako poteka učinkovit telefonski pogovor
 10. Učinkovita izraba časa

  Osem kriterijev uspešne telefonske komunikacije

  Struktura učinkovitega telefonskega pogovora

 11. Na zvezi z zahtevnejšimi (»težavnimi«) sogovorniki
 12. Obvladovanje negativnih čustev

  Ugotavljanje stresnih dejavnikov na delovnem mestu

  Strategije in nasveti za zmanjšanje stresa

Info
 • Ljudje, ki spregovorijo v slušalko, so prvi glas podjetja, so njegova podoba in slušna vizitka.
 • Po njihovem nastopu in vedenju bodo ljudje na drugi strani telefonske zveze neposredno ocenjevali kulturo komuniciranja v vaši organizaciji, posredno pa tudi kakovost storitev.
 • Na podlagi izkušnje telefonskega stika z vami bodo presodili ali ste vredni njihovega zaupanja.
 • Z našimi izkušnjami in pomočjo boste pridobili na kakovosti telefonskega komuniciranja in dvignili raven odnosov s svojimi komitenti, poslovnimi partnerji in drugimi.
 • Naše bogate izkušnje z lastnim klicnim centrom, vodenjem klicnih centrov drugje in evalvacijo dela osebja v klicnih centrih so neprecenljive pri izvedbi tega programa.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke, pisalo.
 • Pri nas lačni in žejni ne boste – za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino. Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Ko ljudje govorijo, jim prisluhni. Večina jih nikoli ne posluša.”

– Ernest Hemingway

Cilji

Naučimo se uporabiti različne komunikacijske sloge glede na okoliščine. Svoje zamisli znate izraziti samozavestno, natančno.


Postavljanje (pravih) vprašanj postane vaše orodje. Učinkovito ga boste uporabili hkrati z veščino aktivnega poslušanja.


Znali boste zaznavati druge, dobiti več informacij, vzpostaviti dober stik in predati tudi manj prijetna sporočila.

Metode dela

Aktivni trening z vajami je zasnovan za dinamično vključevanje udeležencev.


Vaja s snemanjem glasu je zasnovana kot izkustvo, ki udeležencem pomaga spoznati in sprejeti svoj glas, dodelati svoj odziv ...

Dogodki