Train the trainer – trening za predavatelje/trenerje

Datum in cena po dogovoru

Mars Venus učilnica, Gerbičeva 110, Ljubljana

3 dni, od 9.00 do 18.30 + 1 individualna ura*

Največ 6 udeležencev

790 € + DDV na osebo
710 € + DDV na osebo za dve ali več

Prijava Vsebina
×

Train the trainer – trening za predavatelje/trenerje   /   Prijava
×

Train the trainer – trening za predavatelje/trenerje   /   Vsebina

 1. Učenje in vsebina
 2. Kaj je pospešeno učenje, kaj so inštrukcijske metode in kdaj so primerne?
  Kaj je trening, ki temelji na razvoju kompetenc?
  Kako razporediti vsebino in kakšen je idealni vrstni red podajanja?
  Kaj naj bo vključeno v uvod, jedro, zaključek treninga?

 3. Načrtovanje in priprava
 4. Kako ljudje procesiramo informacije in kaj to pomeni za trenerja?
  Katera gradiva potrebujete za izvedbo tečaja?
  Katera orodja uporabiti za dvig učinkovitosti treninga?
  Kako se pripraviti na izvedbo treninga?

 5. Delovno okolje
 6. Kakšen je idealen prostor za izvedbo treninga?
  Katere pripomočke lahko uporabimo?
  Kako se prilagoditi danim razmeram?
  Priprava in »male skrivnosti velikih mojstrov«

 7. Izvedba treninga
 8. Kako nadzirati hitrost izvajanja?
  Kako uporabiti prednosti govorice telesa?
  Kako obravnavati vprašanja?
  Kako dvigniti sodelovanje udeležencev?
  Kako dvigniti navdušenje?

 9. Demonstracije treningov
 10. Vsi udeleženci izvedejo pripravljene predstavitve po določenih navodilih.
  Ocena in povratne informacije s priporočili.

Info
 • V sodobnih učečih se organizacijah se velik del izobraževanj, treningov, usposabljanj in drugih oblik dela z zaposlenimi izvaja z vključevanjem znanj in sposobnosti lastnih kadrov.
 • V vlogi predavateljev in trenerjev se pogosto znajdejo vodje, strokovnjaki in posamezniki, katerim tovrstna odgovornost postane celo primarna.
 • Za učinkovito delo trenerja potrebujemo znanje o tem kako poteka učni proces, kako pripraviti in kako izvesti trening, znati se moramo vživeti v svoje udeležence in pokazati navdušenje za vsebino, ki jo predstavljamo.
 • Gre za veščine, ki se jih lahko naučimo. V našem programu pripravimo udeležence za suvereno izvajanje delavnic, treningov, ipd.
 • Program je za vse, ki se vključujete v različne oblike (internih) izobraževanj in usposabljanj kot predavatelji, mentorji, tutorji, trenerji. Namenjen je tako tistim, ki na to pot šele stopate, kot tistim, ki imate že nekaj izkušenj.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke, pisalo in snemanje vaj.
 • Pri nas lačni in žejni ne boste – za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Darilo – DVD s posnetki vaših nastopov/vaj.
 • GRATIS – individualna coaching ura = 45 minut.

“Svojih učencev nikoli ne poučujem; samo trudim se jim zagotoviti take razmere, v katerih se lahko učijo.”

– Albert Einstein

Cilji

Naučimo se pripraviti izobraževalni dogodek (trening) skladno z najboljšimi znanimi praksami in metodologijami.


Usvojimo praktično izvajanje izobraževalnih treningov z rabo uveljavljenih načel in načinov prenosa znanja.


Spoznamo učinkovito uporabo različnih pripomočkov, prezentacije, listne table, iger, vaj in drugih načinov za učinkovito predajanje znanj.

Metode dela

Udeleženci bodo aktivno sodelovali v številnih vajah. Lotimo se pravilne porazdelitve vsebine, izvajanja, govorice telesa, verbalnih sposobnosti itn.


Pred treningom in med posameznimi izobraževalnimi dnevi (1-2 in 2-3) dobijo udeleženci domačo nalogo.


Vsak udeleženec izvede kratek trening – demonstrira naučeno v praksi. Del procesa je analiza z oceno in povratnimi informacijami.

Dogodki