Učinkovita komunikacija

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Povpraševanje Vsebina
×

Učinkovita komunikacija   /   Prijava


Davčni zavezenec

×

Učinkovita komunikacija   /   Vsebina

 1. Komunikacijski slogi
 2. Kaj je idealna komunikacija

  Štiri temeljne komunikacijske usmeritve

  Osebni komunikacijski slog in njegov vpliv

 3. V interakciji z ljudmi
 4. Sporazumevanje – doseganje »sporazuma«

  Odločnost (asertivnost) v komunikaciji

  Podajanje povratnih informacij na učinkovit način

  Kako prepoznati področja, ki jih moramo pri sebi še razviti

 5. Tehnike postavljanja vprašanj
 6. Vrste in oblike vprašanj

  Kako postaviti prava vprašanja v pravem trenutku

  Vodenje pogovora v želeno smer

  Kako odpreti manj prijetne teme

 7. Nesporazumi
 8. Kaj povzroča nesporazume

  Zmanjševanje in preprečevanje nesporazumov

  Vpliv stereotipov na našo komunikacijo

  Aktivno poslušanje za vzpostavljanje dobrega stika in povezanosti

 9. Empatija in čustvena inteligentnost
 10. Vpliv empatije na komuniciranje

  Enostavne tehnike empatičnega komuniciranja

Info
 • Ljudje smo socialna bitja. Veliko časa in energije posvetimo komuniciranju z drugimi, sporazumevanju. Pa se tudi sporazumemo?
 • V lepi slovenski besedi sporazumevanje se skrivajo um, razum, razumevanje, pa tudi spor in poraz. Vsebuje tudi sporazum, ki je najpogosteje tisto, kar želimo doseči.
 • Sporazumevanje je umetnost. Obvladovanje le-te pa dviga naše možnosti za bolj uspešno, plodno in polno življenje, tako poklicno kot zasebno.
 • Prav vsaka kakovostna sprememba v našem načinu komuniciranja takoj vpliva na rezultate, še bolj na odnose in kakovost naših interakcij z drugimi.
 • Veščin učinkovite komunikacije se lahko naučimo. Obvladamo jih šele z vztrajno rabo v praksi.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke, pisalo.
 • Pri nas lačni in žejni ne boste – za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Največji problem v sporazumevanju je iluzija, da smo se sporazumeli.”

– George Bernard Shaw

Cilji

Naučimo se uporabiti različne komunikacijske sloge glede na okoliščine. Svoje zamisli znate izraziti samozavestno, natančno.


Postavljanje (pravih) vprašanj postane vaše orodje. Učinkovito ga boste uporabili hkrati z veščino aktivnega poslušanja.


Znali boste zaznavati druge, dobiti več informacij, vzpostaviti dober stik in predati tudi manj prijetna sporočila.

Metode dela

Aktivni trening s skupinskimi in vajami v parih je zasnovan za dinamično vključevanje udeležencev.


Odprta razprava in študije primerov se dotikajo konkretnih situacij s katerimi se udeleženci lahko srečajo poklicno ali zasebno.

Dogodki