Vodenje letnih razgovorov

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Vodenje letnih razgovorov   /   Prijava


Davčni zavezenec

×

Vodenje letnih razgovorov   /   Vsebina

 1. Upravljanje s storilnostjo
 2. Kaj je to?

  Razlike med tradicionalnimi in modernimi pristopi

  Kaj vse naj bi delala oseba, ki vodi razgovore?

 3. Letni razgovor
 4. Kako se pripravimo, ko vodimo letni razgovor?

  Kako pripraviti udeleženca/sodelavca?

  Kako strukturirati srečanje? O čem govoriti?

  Kateri je priporočeni vrstni red tem za razgovor?

  Kako ga izvesti, peljati?

  Kako spodbujati odprtost v razgovoru?

  Katera vprašanja so najbolj učinkovita?

 5. Postavljanje ciljev
 6. Kako postaviti uporabne cilje?

  Kako motivirati zaposlenega da sledi in dosega svoje cilje?

  Kako zagotoviti, da so storilnostni cilji skladni s poslovnimi?

  Kako vplivati na posameznika z uporabo spreminjanja miselnih vzorcev?

 7. Komunikacijske veščine
 8. Kako podati konstruktivne povratne informacije (feedback)

  Kako pohvaliti in kako kritizirati?

  Kako sistematično pomagati posameznikom spoznati, kaj si drugi mislijo o njih, in kako to uporabiti na pozitiven način?

  Pristopimo k sodelavcu kot coach

 9. Evidence, obrazci
 10. Obrazci pred, med in po opravljenem rednem letnem razgovoru

  Različne oblike obrazcev in ideje za lažjo uporabo

Info
 • Za razvijanje produktivnega vzdušja v organizaciji se mora le-ta odzivati na potrebe svojih zaposlenih. Razumevanje njihovih vzgibov motivacije in usklajevanje njih s cilji organizacije so bistvo učinkovitega sistema za upravljanje s storilnostjo.
 • Tak sistem deluje bolje ob rednem izvajanju letnih razgovorov, ki jih izvajajo vodje.
 • Zakaj rečemo redni letni razgovor in ne pogovor?
 • Ko se sodelavec razgovori, ko odprto spregovori o svojih željah, hrepenenjih, pa tudi zadržkih in morebitnih strahovih, takrat lahko vodja s podporo kadrovske službe učinkovito usmerja delovanje sodelavca v prihodnje.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Dragulja ne moremo spolirati brez trenja, niti človeka izboljšati ne da bi poskusili.”

– Kitajski rek

Cilji

Za uspešno vodenje rednih letnih razgovorov moramo biti temeljito pripravljeni. Spoznamo vse pomembne korake in časovnico priprav.


Naučimo se učinkovito voditi redni letni razgovor, izmenjevati informacije, predvsem pa delovati kot coach.


Spoznamo vse korake pred, med in po opravljenih rednih letnih razgovorih.


Evidentiranje je pomembne del – spoznamo možnosti in različne uporabne obrazce.

Metode dela

Aktivni trening s skupinskimi in vajami v parih je zasnovan za dinamično vključevanje udeležencev.


Odprta razprava in študije primerov se dotikajo konkretnih situacij, ki se pojavljajo ob pripravi, vodenju in po zaključenih rednih letnih razgovorih.