Vodenje sestankov

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Vodenje sestankov   /   Prijava
×

Vodenje sestankov   /   Vsebina

 1. Vrste sestankov
 2. Informativni sestanki
  Redni in izredni delovni sestanki
  Kreativni, krizni … in kakšni še?
  Razlike in podobnosti med posameznimi vrstami sestankov

 3. Priprava na sestanek
 4. Namen in cilj sestanka
  Kakšna je moja vloga
  Informacije, ki jih potrebujemo pred sestankom
  Kako se pripravim in kako pripravim druge
  Pravila sestanka

 5. Konstruktivna interakcija med udeleženci
 6. Vzpostavimo dober stik
  Kako komunicirati, da bo sestanek tekel
  Kaj storimo, da bomo razumeli druge in bodo drugi razumeli nas

 7. Temeljna načela vodenja sestanka
 8. Spoštujemo dogovorjena pravila (dnevni red, časovna omejitev …)
  Pogovarjamo se na ravni argumentov, ne na ravni osebnosti
  V rešitve usmerjen pogled
  Uporaba objektivnih meril za argumentiranje
  Ločimo raven vsebine od ravni odnosov
  Kako rešiti konfliktno situacijo

 9. Vodenje sestanka
 10. Upoštevamo interese posameznikov in poiščemo skupne
  Kako motivirati in spodbuditi udeležence k sodelovanju
  Kako doseči skupni cilj oz. dogovor
  Ustvarjanje odnosa
  Kreiranje pravil
  Sklepi in akcijski načrti

Info
 • Poznamo več vrst sestankov, a jih pogosto vodimo tako, kot bi bili vsi enaki.
 • Informativni sestanki se lahko preveč zavlečejo, tisti kreativni, kjer skupaj iščemo rešitve, pa se vse prepogosto končajo brez želenih rezultatov.
 • Sestanki se lahko končajo celo s slabimi občutki udeležencev. Zgodijo se tudi kakšna zamera, nestrpna beseda in huda kri.
 • Naš cilj je, da postanejo sestanki učinkoviti, ravno prav dolgi oz. kratki, usmerjeni k rešitvam in vodeni z mislijo na dobro počutje vseh sodelujočih.
 • Zato se moramo naučiti nekaj osnovnih pravil organiziranja, priprave in izvedbe sestankov. Le tako bodo imeli sestanki smisel in funkcijo, ki jim gre.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Na sestankih je samo takrat odprl usta, kadar je zadremal.”

– Žarko Petan

Cilji

Spoznamo različne vrste sestankov in usvojimo načela za učinkovito vodenje vseh.


Naučimo se pripraviti za sestanek, pripraviti udeležence, ga učinkovito voditi in uspešno zaključiti.

Metode dela

Udeleženci izvajajo vaje, igramo vloge in poustvarjamo realne situacije.


Z razpravo ugotavljamo, kako uporabiti nova znanja.


Naredimo načrt uvajanja novih veščin v dnevno prakso.

Dogodki