Vodenje – temeljne veščine

Program lahko naročite za vašo skupino.

Lokacija izvedbe po dogovoru

1 ali 2 dni

Do 16 udeležencev

Cena se oblikuje na skupino in program.

Prijava Vsebina
×

Vodenje – temeljne veščine   /   Prijava
×

Vodenje – temeljne veščine   /   Vsebina

 1. O vodenju
 2. Kaj naredi dobrega vodjo

  Pomen vizije in ciljev

  Ciljno vodenje

 3. Krog delovanja in vpliva vodje
 4. Taktike, strategija, diplomacija

  Hierarhija potreb zaposlenih

  Upravljanje s potrebami drugih

 5. Različni ljudje, različni pristopi
 6. Tipi osebnosti

  Prepoznavanje in zaznavanje ljudi

  Kako delati z različnimi ljudmi

 7. Vodja kot ustvarjalec
 8. Kreativno razmišljanje in kreativno delovanje

  Prednosti ustvarjalnega vodje

  Enostavna orodja za razvijanje kreativnosti

 9. Na druge vplivamo z dejanji
 10. Konstruktivne oblike vedenja

  Destruktivne oblike vedenja

  Obvladovanje svojih vedenj

 11. Komunikacija - Sporazumevanje
 12. Vprašanja – orodje pravega vodje

  Kako poslušati in tudi slišati

  Asertivnost v sporazumevanju

 13. Vodja kot »coach«
 14. Sodobni pristop k vodenju

  Modeli vodenja pogovora

  Spodbujanje prevzemanja odgovornosti

 15. Povratne informacije
 16. Vrste povratnih informacij

  Povratne informacije na strukturiran način

  Kako podajati povratne informacije

  Negativne povratne informacije, kritika

  Pozitivne povratne informacije, pohvala

 17. Delegiranje in spodbujanje
 18. Kako delegirati

  Strahovi pri delegiranju

  Načini delegiranja

  Kako vplivati na druge

 19. Stili vodenja
 20. Različni vodstveni slogi

  Situacijsko vodenje

  Upravljanje tveganja

Info
 • Se vodje rodijo, ali postanejo? Kaj sploh določa dobrega vodjo? Je upravljanje isto kot vodenje? Odgovore na ta vprašanja zagotavlja naš trening temeljnih vodstvenih veščin.
 • Učinkoviti vodje so pridobili nabor spretnosti in razvili taka vedenja, ki jih ločijo od ostalih. So profesionalci na svojih področjih, a hkrati spretni v odnosih z ljudmi.
 • Uspešni vodje navdihujejo in motivirajo ljudi. Imajo sposobnost ustvarjanja vizije in prenosa le-te na okolico. Spodbujajo upanje, pozitivizem, ambicije in sočutje. Znajo se sporazumevati, načrtovati, predvsem pa znajo delati z ljudmi.
 • Medtem, ko vsi dobri menedžerji niso tudi dobri vodje, so vsi uspešni vodje z gotovostjo tudi dobri ravnatelji, znajo ravnati z viri in ljudmi.
 • Za to, da postanemo več kot »upravnik«, da postanemo vodja, ki mu zaposleni ne zgolj morajo, ampak želijo slediti, je potrebno »delati«.
Dodatne informacije

 • V ceno smo vključili mapo z gradivi, izročke in pisalo.
 • Za napitke, prigrizke med odmori in kosilo je poskrbljeno.
 • Brezplačno parkirno mesto zagotovljeno.
 • Trenutno lahko program naročite za vašo skupino.
 • Cena se oblikuje glede na dogovorjeni program.

“Upravljanje je, ko delamo stvari prav; vodenje pa, ko delamo prave stvari.”

– Peter F. Drucker

Cilji

Spoznamo in usvojimo temeljno razumevanje razlike med upravljanjem in vodenjem. Naučimo se »naravnati kompas«.


Razvijamo veščine uspešnega, kreativnega vodje. Naučimo se asertivno delegirati, zahtevati, predati kritiko in pohvalo.

Metode dela

Osnovne veščine vodenja usvajamo skozi študije primerov, vaje, diskusijo, refleksijo in igro vlog. Udeleženci so visoko vključeni v program.


Ob zaključku izdelamo individualni akcijski načrt za izboljšanje vodstvenih spretnosti.

Dogodki